Διαδικασία παραγωγής

原材料
拉丝
冷镦
光球

πρώτη ύλη

σχέδιο καλωδίων

Ψυχρός τίτλος

φωτοσφαιρα

热处理
硬磨
分选
初研 精研

θερμική επεξεργασία

Σκληρή λείανση

Ταξινόμηση

Αρχική έρευνα και εντατική έρευνα

清洗
光电
终检
包装

ΚΑΘΑΡΗ

φωτοηλεκτρική ενέργεια

Τελική επιθεώρηση

συσκευασία